Husmannův mlýn

Barokní mlýn byl založený majitelem Tachova Janem Filipem Husmannem.

V průčelí stavby je zasazen Husmannův erb, doplněný letopočtem 1645.

Rekonstruovaný objekt je dnes využíván jako sídlo a zkušebna Tachovského dětského sbor.

Husmannův mlýn