Městské hradby

Ucelený systém hradebního opevnění pochází ze 14. století.

Patří k nejzachovalejším hradbám v ČR.

Z původních 26 věží se jich dodnes zachovalo 21 (včetně fragmentů).

Městské hradby