Kostel svatého Václava

Na místě dnešního kostela sv. Václava v parku pod poliklinikou stávala pravděpodobně nejstarší sakrální stavba z doby před založením města, později farní kostel královského města Tachova.

Současnou podobu získal kostel v polovině 16. století.

Kostel svatého Václava je v majetku města Tachova, využívá ho řeckokatolická církev.

Kostel svatého Václava